AkmeConsulting

ak_09.png

 

 

Doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej

 

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy z Unii Europejskiej.

 • Opracowanie projektu
 • Stała współpraca w opracowywaniu projektów

 

Wspomaganie zarządzania projektem

 

Oferujemy pomoc w zakresie opracowania systemu kontroli projektu wraz z systemem dokumentacji oraz obsługę administracyjną i finansową, sprawozdawczość, itp.

Rodzaje usług:

 • Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
 • Pomoc w obsłudze administracyjnej i finansowej projektu

 

Doradztwo zawodowe i personalne oraz pośrednictwo pracy

 

Współpracujemy z Klientem realizującym przedsięwzięcia z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w zakresie:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pośrednictwo pracy

 

Organizacja i prowadzenie szkoleń

 

Usługa obejmuje zorganizowanie dowolnego szkolenia w imieniu Klienta, jak też przeprowadzenie szkolenia

 

Opracowania i wdrożenia modelowych rozwiązań

 

Rozwiązania te dotyczą różnych obszarów, zarówno rozwoju zasobów ludzkich, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rozwiązywania problemów społecznych, jak też wdrażania nowych technologii informatycznych, w szczególności elektronicznych systemów zarządzania i obiegu dokumentacji

 

Zamówienia

ak_11.png

 

 

Firma AKME Consulting działa od 1999 roku.

 

Oferujemy usługi i doradztwo z zakresu:

 

 • pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej

 • pomocy w zarządzaniu projektami

 • doradztwa zawodowego i personalnego oraz pośrednictwa pracy

 • organizacji i prowadzenia szkoleń

 • opracowań i wdrożeń modelowych rozwiązań

 

Naszych usług doradczych nie świadczymy na skalę masową, każdy klient jest dla nas indywidualny.

Gwarantujemy fachową obsługę i wnikliwą analizę specyfiki działalności i problemów Klienta, dzięki czemu przygotowywane przez nas projekty są kompleksowe i dostosowane do realnych potrzeb. Wychodzimy z założenia, że nasze propozycje spełniać muszą indywidualne wymagania Klienta.

Poszukując najlepszych rozwiązań, zawsze uwzględniamy całość zarówno funkcjonującego, jak i planowanego systemu zarządzania.

Firma posiada doświadczony zespół pracowników i współpracowników - ekspertów z obszaru pozyskiwania środków finansowych z UE, opracowywania i wdrażania sprawdzonych rozwiązań oraz zarządzania nimi. W trakcie swojej działalności zespół nasz zrealizował ok. 200 różnych projektów

ak_23.png

Biuro Obsługi Klienta (BOK):

tutaj prosimy przesyłać wszelką
korespondencję

 

ul. Partyzantów 1a

35-242 Rzeszów

tel./fax: (17) 861 22 44

e-mail: biuro@akme-consulting.pl

 

Oddział w Radomiu:

ul. Czachowskiego 34

26-600 Radom

e-mail: radom@akme-consulting.pl

 

Oddział w Lublinie:

e-mail:lublin@akme-consulting.pl

 

Oddział w Kielcach:

e-mail: kielce@akme-consulting.pl

 

Oddział w Białymstoku

e-mail: bialystok@akme-consulting.pl

 

Oddział w Poznaniu:

e-mail: poznan@akme-consulting.pl