cent1_20.gif  naglowek9 

 

            

Usługa polegająca na poszukiwaniu ofert pracy, ułatwieniu kontaktów z pracodawcami oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

 

 

Zakres usługi: 

 

  • udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych      
  • pozyskiwanie ofert pracy      
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy      
  • przekazywanie informacji osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy      
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących pracy z pracodawcami i  przekazywanie informacji osobom poszukującym pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Formy realizacji usługi:

 

  • analiza możliwości zatrudnienia
  • poszukiwanie ofert pracy
  • wywiad, rozmowa i porady

 

 

Posiadane certyfikaty:

     

  • instytucji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nr: 3273/1a 
  • instytucji pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagr. nr: 3273/1b

 

 

Sposób zamówienia i realizacji usługi:

 

Krok  1:  ustalenie zakresu potrzeb, czasu realizacji, zakładanych wskaźników oraz kosztów (w przypadku Klienta realizującego projekt zawierający pośrednictwo pracy) 
Krok  2:  podpisanie umowy na pośrednictwo pracy 

  

 

Zgłoś zapotrzebowanie (wyślij formularz):

ak_25.png  Pośrednictwo pracy
ak_25.png  Zapytanie ofertowe