AkmeConsulting >> Oferta >> Szkolenia komputerowe finansowane z UE >> Okno na świat czyli osoby w wieku 50+w sieci

cent1_20.gif

napis

 

logotypy ue

 

 

 

 

 "Okno na świat czyli osoby 50+ w sieci"

 

 

Termin realizacji:

 • 1.05.2014 r. - 30.06.2015 r.

 

Teren realizacji:

 • województwo dolnośląskie

 

Uczestnicy szkoleń:

 • 160 osób w wieku 50-54 lata

 

Kryteria udziału w szkoleniach:

 • wiek 50-64 lata (ukończone 50 lat w chwili przystąpienia do szkoleń i/lub
 • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
 • posiadanie statusu osoby pracującej lub bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
 • pierwszeństwo posiadają kobiety
 • szkolenia skierowane do osób, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów POKL Poddziałanie 9.6.1 i/lub Poddziałanie 9.6.2 i/lub Działanie 9.3

Każdy uczestnik, który spełnia powyższe kryteria weźmie udział w bezpłatnych szkoleniach ECDL Start z elementami ECDL e-Citizen.

 

Zakres szkoleń:

 

ECDL Start + elementy ECDL e-Citizen (e-Obywatel: pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu).

 Zakres kursu obejmuje 4 z 7 modułów ECDL Start i pokrywa następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 • użytkowanie komputerów
 • przetwarzanie tekstów
 • przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 

Organizacja szkoleń:

 • 16 grup po 10 osób każda
 • 40 godzin kursu na grupę (8 dni po 5 godzin)
 • intensywnośc kursu: dwa razy w tygodniu x 5 godzin x 4 tygodnie

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach