AkmeConsulting >> Oferta >> Wspomaganie zarzadzania projektem >> Monitoring i ewaluacja projektow

cent1_20.gif naglowek2

 

Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej

 

Usługa polegająca na stałym monitorowaniu danego projektu w zakresie zgodności realizowanych działań z założeniami projektu i wytycznymi Instytucji Finansującej oraz w zakresie zarządzania finansami projektu.

 

Przygotowujemy zestawy dokumentów i formularzy, wzory ankiet oraz w miarę potrzeb analizy wykorzystujące narzędzia statystyczne (w przypadku projektów szkoleniowych i edukacyjnych - programy analizy statystycznej typu: Statistica).

 

Zestawy dokumentów i wzorów formularzy przygotowujemy w taki sposób, aby:

  • zapewniały Klientowi maksimum pewności, że projekt jest realizowany zgodnie z planem
  • w każdej chwili pozwalały sprawdzić co zostało zrobione, a czego jeszcze nie wykonano
  • były zgodne z obiegiem dokumentów obowiązującym u Klienta.

 

Formy realizacji usługi:

 

a) opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji

b) kontrola poprawności prowadzonej dokumentacji merytorycznej i finansowej

c) zewnętrzna kontrola i monitoring aktywności i zaspokojenia potrzeb edukacyjnych odbiorców projektu.

  

 

Sposób zamówienia i realizacji usługi:

  

Krok 1: ustalenie zakresu potrzeb, czasu realizacji, kosztów i form płatności

Krok 2: podpisanie umowy na prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu.

 

 

Zgłoś zapotrzebowanie (wyślij formularz):

 

ak_25.png  Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej