AkmeConsulting >> Oferta >> Wspomaganie zarzadzania projektem >> Pomoc w obsłudze administracyjnej i finansowej projektu

cent1_20.gif naglowek2

 

Pomoc w obsłudze administracyjnej i finansowej projektu

 

Usługa jednorazowa lub okresowo powtarzalna polegająca na sporządzeniu dokumentów koniecznych do przygotowania sprawozdania okresowego lub końcowego w zakresie postępu realizacji planu finansowego i rzeczowego oraz sporządzania sprawozdań zgodnie z obowiązującym prawem, zawartą umową i wskazówkami Instytucji Finansującej. Przygotowane dokumenty można podzielić na:

  • dane związane z finansowaniem (postęp realizacji planu finansowego)
  • dane obrazujące zakres i wyniki działalności (postęp rzeczowy)
  • informacje o realizacji merytorycznej projektu (realizacja zadań)

 

Zakres usługi:

 

a) sporządzanie dokumentacji projektowej wskazanej przez Instytucję Finansującą

b) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa:

  • sporządzanie raportów okresowych i rozliczeniowych
  • opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu
  • sporządzanie wniosków o płatność

c) przygotowanie dokumentacji projektowej do kontroli przez uprawnione organy.

 

 

Formy realizacji usługi:

 

  • doradztwo
  • raportowanie postępu realizacji projektu
  • opracowanie dokumentacji.

 

Sposób zamówienia i realizacji usługi:

 

Krok 1: ustalenie zakresu potrzeb, czasu realizacji, kosztów i form płatności

Krok 2: podpisanie umowy na obsługę administracyjną i finansową projektu.

 

 

Zgłoś zapotrzebowanie (wyślij formularz):

 

ak_25.png 

Pomoc w obsłudze administracyjnej i finansowej projektu