AkmeConsulting >> Oferta >> Zamówienia

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń - nr 1/2018/ŁON

Opublikowane: 2018.01.24

 

logoswietokrz

 

 

AKME Consulting Krzysztof Pikor, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu „Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

 

Zapytanie ofertowe  nr ŁON/1/2018/WS

Opublikowane: 2018.02.02

 

logoswietokrz

 

 

AKME Consulting Krzysztof Pikor, zaprasza do składania ofert na Dostawa aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi –  Opracowanie wytycznych do zakupu na podstawie analizy potrzeb szkoły dla szkół z terenu Gminy Łoniów w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

Zamawiający informuje, że w dniu 08.02.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

 

Zamawiający informuje, że w dniu 12.02.2018 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

AKME Consulting Krzysztof Pikor, informuje o wynikach postępowania na Dostawe aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi –  Opracowanie wytycznych do zakupu na podstawie analizy potrzeb szkoły dla szkół z terenu Gminy Łoniów w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w ząłczniku:
Informacja o wnikach postępowania

 

 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń - nr 2/2018/ŁON

Opublikowane: 2018.03.01

 

logoswietokrz

 

AKME Consulting Krzysztof Pikor, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu „Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

 

Zapytanie ofertowe  nr ŁON/2/2018/WS

Opublikowane: 2018.03.29

  logoswietokrz


AKME Consulting Krzysztof Pikor, zaprasza do składania ofert na: Dostawa aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu Gminy Łoniów w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 

AKME Consulting Krzysztof Pikor, informuje o wynikach postępowania na: Dostawa aplikacji wspomagającej proces nauczania z modułem do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu Gminy Łoniów w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w ząłczniku:
Informacja o wnikach postępowania

 

Zapytanie ofertowe  nr ŁON/3/2018/WS

Opublikowane: 2018.05.02

  logoswietokrz


AKME Consulting Krzysztof Pikor, zaprasza do składania ofert na: na  „Dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów do realizacji zajęć” w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania z dn. 8.05.2018 r.

 

Informacja o wynikach

 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń - nr 3/2018/ŁON

Opublikowane: 2018.11.22

 

logoswietokrz

 

AKME Consulting Krzysztof Pikor, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (badania i diagnoza) dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Łoniów w ramach projektu „Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :

 

 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń - nr 4/2018/ŁON

Opublikowane: 2019.02.11

 

logoswietokrz

 

AKME Consulting Krzysztof Pikor, stosując zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (opinie, spotkania, warsztaty) dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Łoniów w ramach projektu „Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki :